Vloerafwerking

Een vloer is een essentieel onderdeel van elk bouwwerk, van woning tot bedrijfspand. Uiteraard dient de vloer aan de eisen van het voorgenomen gebruik te voldoen en geschikt te zijn voor de gewenste vloerafwerking. Doordat de meeste mensen niet dagelijks te maken hebben met het (laten) realiseren van een nieuwe cementdekvloer ofwel zandcement vloer, hebben wij het initiatief genomen om de belangrijkste informatie over cementdekvloeren op een rijtje te zetten. Tevens kunt u bij ons terecht om uw cementdekvloer te laten realiseren. Zandcementvloeren ofwel cementdekvloeren zijn afwerkvloeren van zand welke zijn gebonden door cement, waarbij de mortel moet worden verdicht en vlak/glad gestreken. De spaanbare zand-cementspecie is stevig van samenstelling en vloeit niet.

Cementdekvloeren worden zowel in de woningbouw als utiliteitsbouw toegepast. Cementdekvloeren zijn toepasbaar in vrijwel elke situatie doordat cementgebonden materialen niet vochtgevoelig zijn en er uitstekend met verschillende hoogtes gewerkt kan worden. Zo zijn zelfs aansluitende niveauverschillen voor bijvoorbeeld schoonloopmatten, vloerluiken of vloerbedekkingen van verschillende dikten geen probleem.

Ook aan wensen als vloerverwarming of geluidsisolatie kan prima worden voldaan. Het is geen probleem om een cementgebonden dekvloer zwevend te leggen, en door krimpwapening op te nemen wordt het risico van scheurvorming beperkt. En waar nodig (bijvoorbeeld in garages, magazijnen en technische ruimtes) kan een harde toplaag worden aangebracht die tegen slijtage beschermen. Voorbeelden van zo’n toplaag zijn een gepleisterde cementdekvloer of een dekvloer met instrooilaag.

Hechtende en zwevende cementdekvloeren

Een hechtend aangebrachte dekvloer wordt aangebracht op een draagvloer. Deze vloer wordt met een speciepap aangebrand op de draagvloer. Een cementdekvloer dient een minimale dikte te hebben van 25 mm om voldoende hechting te kunnen realiseren. De draagvloer dient vrij te zijn van stoffen en/of losliggende (bouw)delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld stof, lijmresten, oliën, zanderige of brosse oppervlakten). Tot tegenstelling van een hechtende dekvloer wordt een zwevende dekvloer aangebracht op een samendrukbaar isolatiemateriaal. Een zwevende dekvloer rust dus niet op een vormvaste ondergrond maar op een verende laag. De belangrijkste reden om een zwevende dekvloer aan te brengen zijn het gewenste akoestische isolatie van de vloer en gewenste thermische isolatie van de vloer. Een akoestische isolatie is veelal veel slapper dan de thermische isolatie. Dit betekent dat een akoestische isolatie resulteert in de grootste vloerdikte. In de woningbouw wordt meestal akoestische isolatie als basis genomen bij het vastleggen van de dekvloerdikte. Een dekvloer die slechts wordt aangebracht op een folie (scheidingslaag) om hechting te voorkomen, wordt niet beschouwd als een zwevende dekvloer.