Onderhoud

Hoe om te gaan met vervuiling?

Alles vervuilt, dus ook gevelstukwerk.

Het is de kunst overmatige en storende vervuiling te voorkomen.

STO, en Strikolith pleistersystemen kunnen prima gereinigd worden met een hogedrukreiniger en lauw water (vermengd met cleaner of vooraf cleaner laten inweken, en oplopende druk tot maximaal 40bar). Kleine vervuilingen kunnen ook verwijderd worden met onverdunde cleaner aangebracht met een plantenspuit en naspoelen met schoon water.

Indien er sprake is van overmatige vervuiling en het schoonspuiten onder hoge druk niet het gewenste resultaat geeft, kan de toplaag geschilderd worden met een bijbehorende STO,of Strikolith muurverf.

Het is belangrijk om te schilderen met een geeigende verf, en dit volgens advisering te doen om de eigenschappen en kenmerken van de toplagen niet onherstelbaar te beschadigen.

Belangrijkste tips ter voorkoming van vervuilde gevels:

  • Alle gevelonderdelen die lekstrepen kunnen veroorzaken minimaal 30-40mm overstek geven.
  • Volg de baan van het regenwater om vervuilde lekstrepen te voorkomen.
  • Houd beplanting voldoende verwijderd van de gevel.
  • Zorg ten allen tijde dat het pleisterwerk ter plaatse van het maaiveld voldoende tegen vocht beschermd is met een bitumenemulsie ( tot ca. 5-15cm boven maaiveld). Breng ter voorkoming van het opspatten van vuil water, een grindkoffer aan en laat het straatwerk minimaal 30cm vrij van het pleisterwerk.

Technisch:

Om gedurende langere periode plezier te hebben van uw pleistersysteem is het verstandig periodiek de technische onderdelen te controleren en indien nodig te herstellen.Op met name de volgende zaken moet dan gecontroleerd worden.

  • Kitvoegen; bij doorvoeringen, waterslagen en dilataties.
  • bitumenemulsies t.p.v. maaiveld.
  • spontane beschadigingen; bij doorgangen en deuren.
  • algaangroei; alg- en mosaangroei ontstaan op gevels die lang nat blijven en waar weinig zonlicht komt.